-

 

Educatief project in de lagere scholen van Lanklaar en Stokkem

Voorbije Activiteiten 2015


2015

Inventarisatie van het werk van René Simons

Educatief project in de lagere scholen van Lanklaar en Stokkem

Overhandiging van het vaandel van de harmonie

 

INVENTARISTIE VAN HET WERK VAN RENE SIMONS

De Geschied- en Heemkundige Kring De Vreedsel Lanklaar vindt dat het tijd is om René Simons, een begaafd kunstenaar, zijn verdiende erkenning te geven en er voor te zorgen dat hij ook voor de volgende generaties geen onbekende blijft.

WIE WAS RENE SIMONS

René Simons werd in 1909 uit Maaslandse ouders geboren te Gent. Reeds als kind kwam hij terug naar Limburg: eerst naar Hasselt en nadien naar Stokkem en Lanklaar, zijn heimat.
Hij liep school aan het Sint-Jozefscollege te Hasselt. Daarna volgde hij Klassieke Filologie te Leuven. In zijn vrije tijd volgde hij teken- en schilderles. Na een paar jaren gaf hij zijn studies op en legde zich toe op datgene waarvan hij hield: kunst.
René was een veelzijdig schilder, niettegenstaande zijn rechterarm van bij zijn geboorte verlamd was.
René biedt ons door zijn werk een kijk op een deels verloren wereld. Hij bezat een gedrevenheid om de mensen in hun dagelijks doen en laten weer te geven. Met zeer primitieve en zelfgemaakte materialen wist hij de juiste sfeer te raken. Hij portretteerde met een ongewone trefzekerheid, tekende op verloren stukjes karton of papier zijn gelegenheidsgrafiek of herinneringen aan zijn Maasland. Hij gebruikte uiteenlopende technieken: aquarel, olieverf, lino's, houtsneden, krassen in schellack, ...
Nog steeds weten deze prachtige kleinoden onze verwondering en bewondering op te wekken.

ERKENNING VAN ZIJN WERK

Pas na zijn dood in 1973 kreeg hij enige publieke aandacht. Onder impuls van Theo Leenders, erepenningmeester en -bestuurslid van GHK De Vreedsel, zijn er drie tentoonstellingen georganiseerd. Een eerste vond in 1976 plaats tijdens de Culturele Dagen in de secundaire school IMK Lanklaar. GHK De Vreedsel verzorgde tweemaal – in 1993 en 2004 – een retrospectieve over René. Er is nooit een foto-inventaris gemaakt. Zijn werken zijn nooit in een kunstboek samengebracht. Het dient nu te gebeuren anders gaat er een schat aan cultureel erfgoed verloren.

INVENTARISATIE VAN ZIJN WERK

De inventarisatie is gestart. Een 150-tal werken zijn reeds gefotografeerd. Uit de gegevens van de retrospectieven zijn een aantal werken terug te vinden, maar er zijn er veel meer. In beide Limburgen en zelfs ver daarbuiten zijn er mensen die zich de gelukkige eigenaars mogen noemen van werken van de Maaslandse kunstenaar.
In een interview van Jaak Venken zegt Fieke, de zus van René,: “Eens per week trok hij naar Maaseik naar de Kruisheren. Het is ook via de kruisheer pater Lantin van Dilsen, dat René de documentatie kreeg van Scherpenheuvel en voor het museum onder de kerk, waar hij naast zijn vele tekeningen wel zijn schoonste werk borstelde, namelijk. De Pestprocessie”. Hopelijk vinden we ook dit werk terug.

WANNEER EN HOE DE INVENTARISATIE

In het brugwachtershuisje te Lanklaar is een fotostudio ingericht om de werken professioneel vast te leggen. Hier kan men terecht op de zondagen 11 en 25 januari, 8 en 22 februari en 8 maart van 14.00u tot 16.00u. Passen deze data u niet of kunt u er niet geraken? Neem dan contact op met Marc Stevens, Oude Baan 44A 3650 Dilsen-Stokkem – tel 089 79 38 58, e-mail mstev@scarlet.be of met Raf Smeets, Senator G.Ruttenstraat 9 3650 Dilsen-Stokkem – gsm 0486 95 09 94, e-mail raf.smeets1@telenet.be. Er wordt dan een afspraak geregeld.

 

 

Terug naar voorbije activiteiten 2015

Educatief project

Sinds januari zijn we bezig met een inventarisatie van het oeuvre van René Simons. Steeds blijven nieuwe werken opduiken.
We willen René en zijn werk in de schijnwerpers plaatsen. Hierbij kunnen we rekenen op steun van de provincie Limburg en Cera. We werken aan de uitgave van een kunstboek en een tentoonstelling met Pinksteren 2016.
Er is echter ook speciale aandacht voor de jeugd. Er loopt een educatief project voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van De Startbaan in Lanklaar en Uiterwaard in Stokkem.
Dit bestaat uit drie luiken. In het eerste trimester werken de leerlingen aan luik 1:’Erfgoed ontdekken in de kunstwerken van René’:

In het tweede trimester komen luik 2 ‘Leren kijken naar kunst’ en luik 3: ‘Zelf aan de slag als kunstenaar’ (geïnspireerd door de werken van René Simons) aan bod.

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van De Startbaan Lanklaar en Uiterwaard Stokkem kregen de opdracht om een voorwerp mee te brengen, waarvan ze dachten dat het erfgoed is. Ze verzamelden unieke en soms zelfs waardevolle spullen. De meisjes en jongens namen plaats rond een grote tafel, waarop de meegebrachte voorwerpen uitgestald waren. Beurt om beurt koos elke leerling een voorwerp uit, maar niet het eigen voorwerp. Bij elk exemplaar gaf de leerling, die het voorwerp had meegebracht, het bijhorende verhaal. Samen met Leen Gos en Leen Roels van Erfgoedcel MIJN-ERFGOED zochten ze naar de kenmerken van erfgoed. De Startbaan loste vrijdag 20 november het erfgoedraadsel op en Uiterwaard op 27 november. Tussen de voorwerpen lagen enkele schilderijen van René Simons. Die horen ook bij ‘ons’ erfgoed. De geschied- en heemkundige kring De Vreedsel nodigde de leerlingen uit om met behulp van tekeningen en schilderijen van René als echte speurneuzen op zoek te gaan naar de tijd van toen: hun leefomgeving tussen de jaren 1930-1970.

De Startbaan Lanklaar werkte met de lesmap ‘Zuid-Willemsvaart – Lanklaar’ en bezocht het brugwachtershuisje en omgeving. Hierbij werden ze op sleeptouw genomen door Marc en Brigitta Stevens van De Vreedsel.
Uiterwaard Stokkem verkende het kleine stadje aan de hand van de lesmap ‘Stokkem en omgeving’ en ging op wandel met Jean-Pierre Segers van de Kunstkring Arnold Sauwen.
Bij deze uitstappen kregen de leerlingen de opdracht om de plaatsen te ontdekken waar René schilderde. Met behulp van zijn tekeningen zochten ze de wijzigingen op in landschap of dorpszicht en maakten ze kennis met de achterliggende verhalen.

Samen met Leen Roels en Leen Gos op zoek naar erfgoed.

De Startbaan Lanklaar op 20 november

 Uiterwaard Stokkem op 27 november

Vrijdag 20 november, De Startbaan op bezoek in het brugwachtershuisje

De leerlingen maakten kennis met erfgoed en enkele werken van René Simons.
In de buurt van het brugwachtershuisje gingen ze op zoek naar de plaatsen die de kunstenaar getekend heeft. Wat is er allemaal veranderd? Welke verhalen vertellen deze tekeningen en plaatsen?

in het bwh

toets werkelijkheid

Berichtje van de leerlingen:

Op vrijdag 27 november zijn we met het vijfde en zesde leerjaar naar het brugwachtershuisje gegaan. We gingen er te voet naartoe. Eerst maakten we binnen een foto voor de Goed Nieuws Krant. Daarna ging onze klas naar buiten om opdrachtjes uit te voeren. We kregen foto’s van kunstwerken van René Simons en we moesten de plaats zoeken waar de schilder vroeger deze werken gemaakt heeft. Na een halfuurtje kregen we een rondleiding in het brugwachtershuisje. Hier hangen ook heel wat werken van René Simons. Ook zagen we oude strijkijzers, een typemachine en nog veel meer. Toen gingen we de bovenverdieping verkennen. Daar zagen we muziekinstrumenten, oude schoolspullen… De kelder hebben we jammer genoeg niet gezien. Het was een fijne namiddag!

Aan de slag met de lesmap.
Groepswerk met behulp van de opdrachten en het meegeleverde materiaal bestaande uit werken van René, oude postkaarten en korte infoteksten.
De bijhorende basis PowerPoint is een extra element om de spreekoefening voor te bereiden. Ze kunnen zelf sleutelwoorden of titels toevoegen en eventueel naar hun wensen aanpassen.

Elk groepje brengt verslag uit.

De Startbaan Lanklaar

Uiterwaard Stokkem, berichtje van de leerlingen:

Aan de hand van 5 aparte bundeltjes hebben we in verschillende groepjes rond Stokkem en omgeving gewerkt. Er was een leider die ervoor moest zorgen dat alles goed verliep.
We hadden foto’s en infoteksten; sommige dingen hebben we op het internet mogen opzoeken, bijvoorbeeld de verklaring van de naam t’ Uchterhoes. In het bundeltje zelf moesten we de tekst aanvullen. Zo kregen we een mooi overzicht. Nu zijn we weer meer te weten gekomen over Stokkem en zijn geschiedenis. We kijken nog uit naar de stadswandeling door Stokkem.

Maandag 14 december,op wandel in Stokkem

stokkem 1

stokkem 2

stokkem 3

Met dank aan de basisscholen
De Startbaan en Uiterwaard.

 

Terug naar voorbije activiteiten 2015

Officiële overdracht van het vaandel van de Vlaamsche Jongens

Onder grote belangstelling vond aan het brugwachtershuisje op zaterdag 19 september 2015 de officiële overdracht plaats van het vaandel van de Koninklijke Harmonie De Vlaamsche Jongens.

Na het welkomswoord van voorzitter Marc Stevens van de Geschied- en Heemkundige Kring De Vreedsel nam Mathieu Boonen, laatste voorzitter van de Vlaamsche Jongens, met een mooie toespraak afscheid van de muziekvereniging, die meer dan 100 jaar talrijke dorpsgenoten veel muzikaal genot bezorgde.

overhandiging vaandel

Brigitta Stevens gaf vervolgens een boeiend relaas van de restauratie van het vaandel uitgevoerd door restaurateur Willibrord Jacobs.

Burgemeester Lydia Peeters dankte De Vlaamsche Jongens voor hun jarenlange inzet en feliciteerde onze kring met haar 35-jarig bestaan.

toespraak voorzittertoespraak  oud-voorzitter harmonietoespraak burgemeester


Tijdens de receptie aangeboden door GHK De Vreedsel, De Vlaamsche Jongens en het Stadsbestuur werd nog lang nagepraat over het verleden, maar ook over de toekomst.


 

Terug naar voorbije activiteiten 2015