De brandramen in het voormalig gemeentehuis

Het gemeentehuis van Lanklaar

Dit gebouw werd ontworpen door architect Jozef Martin uit Lanklaar en gebouwd tussen 1956 en 1958. Het is opgetrokken in Maaslandse stijl, met prachtige omlijstingen in zandsteen rond deuren en ramen. Het is één van de mooiste en best geslaagde gemeentehuizen uit het Maasland. Geen wonder dus dat het in 1960 en nog eens in 1965, van het Provinciaal Verbond voor Toerisme Limburg, de grootste onderscheiding kreeg in het kader van de wedstrijd voor verfraaiing.
Een prachtige uitbeelding van de geschiedenis van Lanklaar en de onmiddellijke omgeving vinden we in de brandramen van het gemeentehuis. Ze werden ontworpen door H. Koolen, leraar aan de Middelbare Kunstschool van Maastricht. De uitvoering werd toevertrouwd aan het atelier Mestrom te Bunde.

Brandraam 1

1.De Frankische koning Clovis en zijn echtgenote Clotildis (einde vijfde eeuw, begin zesde eeuw)
2. Engel met het wapenschild van Clovis
3. Karel Martel,hofmeier,verslaat in 732 de Arabieren.
4. Pepijn de Korte, hofmeier,later koning van het Frankische Rijk (751)
5. Het Vikingschip wijst op de invallen van Noormannen in onze streken (9de eeuw).
6. Monogram van Karel de Grote (in 800 tot keizer gekroond)
7. Te paard, Graaf Rodolf, voorvader van de Graven van Loo
8. Drie bomen symboliserende drie zonen van Graaf Rudolf
9. Thietbaldus en echtgenote. Hij schonk het kerkje van Mulheim aan St.-Willibrordus. Tietbaldus was waarschijnlijk de bezitter van de eigendommen waaronder Mulheim hoorde.
10. Adelardus en zijn vrouw Grinara. Hij stichtte de abdij van Alden Eyck.
11. Harlindis en Relindus, de dochters van Adelardus en Grinara
12. St.-Willibrordus doopt de eerste christenen van de streek in Mulheim.
13. St.-Jan de Doper, patroon van het eerste kerkje in Mulheim.


 

frankisch gedeelte

Dit raam bevindt zich rechts in de achtergevel van het voormalige gemeentehuis (trappenhal 1ste verdieping).

Brandraam 2

schets raam 2

1.Strijdende ridder te paard met het wapen van het graafschap Loon (tien dwarsbalken, 5 goud – 5 keel=rood). Loon heeft steeds moeten vechten om zijn bestaan. Het lag geprangd tussen het hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik.
2. Wapenschild van Diederick van Heinsberg, laatste graaf van Loon. In 1366 werd Loon een onderdeel van het prinsbisdom Luik.
3. Verzet tegen het prinsbisdom - een trompetter blaast alarm; - de noodklok wordt geluid; - een krijgsman spant zijn voetboog.
4. Kasteel van Leut (1458) in zijn huidige vorm.
5. Leenceremonie – in het bijzijn van twee getuigen geeft de leenheer zwaard en banier aan de leenman als teken van zijn nieuwe waardigheid.
6. Wapenschild van het geslacht Vlodrop-Wartensleben. Het geslacht Vlodrop bleef van 1475 tot 1752 in het bezit van het kasteel van Leut en zijn eigendommen.
7. Barones Catharina de Felz, weldoenster voor de armen
8. Vrouwe Justitia, symbool van rechtvaardigheid en recht, met de drossaardstaf in de hand
9. De oude kerk van Lanklaar
10. St.-Paulus, de patroon van de parochie

middeleeuws en later

Dit raam bevindt zich links in de achtergevel van het voormalige gemeentehuis (trappenhal 1ste verdieping)

Bronnen:
Brochure: Open-Monumentendag
Geschriften: Thieu Wouters

Meer uitleg over het graafschap Loon vind je in
de periodieken 1 en 2 / 2006 (artikels van Guy Rutten)


Terug naar verhalen


Uit het archief van Theo Leenders
Periodiek De Vreedsel, 2008, nr.1, p. 16