Het Greven

Gebied tussen Lanklaar en Eisden. Moerassige ondergrond vol bronnen (sprenken) en beekjes, waaruit de Vrietselbeek ontsprong.

schets liggen Het Greven

Deze beek deed vroeger twee molens draaien – de Vuurmolen te Lanklaar en de Vrietselmolen tussen Stokkem en Dilsen. Maar door de mijnverzakkingen vloeide het water terug in de richting van Eisden, waar het overtollige water werd overgepompt in de Zuid-Willemsvaart, zodat de beek geen voeding meer kreeg van haar oorspronkelijke bron en droog kwam te staan.

In 1946 werd door de kolenmijn Limburg-Maas een duiker gebouwd ter hoogte van de ‘Site Sint-Jan int Sant’, waardoor de beek opnieuw water kreeg, zij het dan van de Zuid-Willemsvaart.

De kostprijs voor dit werk bedroeg toen 180.000 BEF.

Mathieu Van Herck, toenmalig gemeenteraadslid van Lanklaar bemiddelde in deze zaak. Vermits zijn weiden en landerijen langs de beek lagen, had hij er alle belang bij dat de beek weer water kreeg.

Ongeveer op de plaats waar nu het gedenkteken ‘Sint-Jan int Sant’ staat, bevond zich vroeger, meer naar de kanaaldijk toe, de St.-Janskapel. Met het graven van de ‘Rigole Navigable’ en het verbreden en uitdiepen van dit bevloeiingskanaal onder Hollands bewind (in 1825 - 26) en de aanleg van de dijken, verdween de kapel onder de dijk.

Tijdens het Frans bewind werden in kerken en kapellen de klokken geroofd. De klok van de St.-Janskapel werd in veiligheid gebracht, zo dacht men toch.

Over deze klok schreef G.H. Dexters van Eisden in 1939 het volgende verhaal:

‘In de Muyerkens luidt een klok’. klik hier

Dit verhaal vind je ook op deze website.

het Greven

foto uit blog van Frans Medaer (zie link)

Bij het Greven vind je langs de Zuid-Willemsvaart het kruinenpad.


Terug naar verhalen


Uit het archief van Theo Leenders
Periodiek De Vreedsel, 2007, nr.1, p. 24