Inhoudsopgave 2003

 

.

maart 2003

0
Inhoudsopgave
0
Uitnod. voordracht Het Russisch Kamp J. Kohlbacher
1
Voorwoord
2
De kerken van Lanklaar (deel 2)
T. Aerts
oude Sint-Pauluskerk uit 1854 - huidige kerk
9
Pastoor Bierkens
T. Leenders
levensloop - pastoor in Lanklaar - bouw van de kerk - afscheid
21
Lentebuien : gedicht
E. Mommen
22
Uit de oude doos: foto van L. Cleymans - toneel KWB
foto
25
Flora:de witte kardinaalsmuts
T. Leenders
beschrijving
26
Fauna: de kneu
Nic Merlo
beschrijving
27
Dramatsich einde van het broedgeval van een kneutje
N. Merlo
een waargebeurd verhaal
28
Winterwaarnemingen: sperwer - merel en kramsvogel
N. Merlo
30
Uit ons dorpsleven

juni 2003

0
Inhoudsopgave
1
Voorwoord
2
Openingstoespraak Pinkstertentoonstelling
N. Merlo
7
Namen en bijnamen deel 1
T. Aerts
oude dorpsnamen - historische en wetenschappelijke etymologie
14
Christoffel Hendrik Dijkman
schilder van vele Maaslanse dorpsgezichten
19
Pater Jeroen De Bruycker
T. Leenders
schilder van he fresco boven de ingangspoort van de nieuwe kerk
21
Ochtendgloren: gedicht
E. Mommen
22
Een schoolwandeling naar de rozenkwekerij van Kees
Bemelmans
opstel
23
Uit de oude doos: foto Bandag 1972
25
't Zavelknuipertje
Nic Merlo
verslag van den inhuldiging van het beeld door de Passerelle
24
 Flora: de judaspenning
T. Leenders
beschrijving
27
 Fauna: de spotvogel
N. Merlo
beschrijving
27
 Lente in de tuin
N. Merlo
een impressie in de tuin van Nic Merlo
30
Uit het dorpsleven
N. Merlo

september 2003

0
Inhoudsopgave
1
Voorwoord
N. Merlo
vooruitblik
2
Namen en bijnamen deel 2
T. Aerts
bijnamen van de vijf kerkdorpen van Dilsen-Stokkem
13
Georges Simenonlaan
T. Leenders
over de schrijver Simenon
17
Herfstgebeuren: gedicht
E. Mommen
document
18
De Herfst - opstel uit 1943
T. Hoeven
19
Uit de oude doos: foto Mulheim - familie H. Houben
22
't Brugwachtershuisje
C. Savelkoul
gedicht in het Grevenbichts dialect
23
Vroeger: uit een trouwboekje uit 1913
raadgevingen i.v.m. reinheid, voeding, kleding, kamers, bed, slaap...
27
Volkstelling 1795 - 1796
document
31
21 juliviering in Lanklaar
verslag
32
Flora: herfststijlloos
T. Leenders
beschrijving
34
Fauna : de keep
Nic Merlo
beschrijving
36
Vogels rond en in de tuin tussen mei en augustus 2003
N. Merlo
relaas
35
Uit het dorpsleven

december 2003

0
Inhoudsopgave
0
Kerst- en nieuwjaarswensen
1
Voorwoord
N. Merlo
2
11 novemberviering in Lanklaar
N. Merlo
verslag van de viering
5
De stoomtram door Lanklaar
N. Merlo
historiek- interview me Maria Mathijs over de tram
9
Jos Janssen
T. Leenders
De schrijver van toneelstukken had een band met Lanklaar
12
De wonderdoktoor
opvoering door de fanfare De Vlaamsche Jongens
15
Ik houd van ... gedicht
E. Mommen
16
Langs Lanklaarse straten: Henri Dunant
T. Leenders
H. Dunantstraat + foto's
19
Uit de oude doos: kinderraad in Lanklaar
foto
20
Uit de oude doos: klasfoto van Lucie Cleymans
foto
21
De Maasvallei, natuurschoon in eigen dorp
T. Leenders
23
Dorpsverfraaiing
T. Leenders
bank aan het Vierveldkruis hersteld
24
Flora: de grote brandnetel
T. Leenders
beschrijving
26
Flora: koolzaad
N. Merlo
beschrijving
29
Fauna: groenling
N. Merlo
31
Zomer en herfst in de tuin tussen augustus en november
N. Merlo
zomer-en herfstmijmeringen
34
Feresne langs de heirbaan
T. Aerts
voorstelling van het boek over de ligging van Feresne
36
Uit het dorpsleven 

NAAR DE TIJDSCHRIFTEN