Inhoudsopgave 2000

 

maart 2000

0
Voorwoord
1
De Verkeerde Lievenheer
T. Leenders
missiekruis - hoofd links - het vierveldkruis bij de boerderij
May Vos
op terrein Ebes - herstelling en plaatsing aan het brugwachtershuisje
10
Het Vierveldkruis
F. Heidendal
gedicht
11
Hof van Mulheim
M. Stevens
kaart met percelen van het hof
21
Lanklaar en Madagascar
A. Peeters
nieuws over het missiewerk van zr. Annie Peeters
26
Fauna : Waterhoen
N. Merlo
beschrijving
28
Flora : De katwilg
T. Leenders
beschrijving
30
Uit het dorpsleven
met o.a. orchideën huwelijk van Jeanne Schoups en Henri Verstegen

juni 2000

0
Kunstfietsdagen
Info en wegwijzer
1
De Verkeerde Lievenheer: Kruis van Mulheim
T. Leenders
hestelling - beschrijving - kruis van Camus
10
Hof van Mulheim: plaatsnamen en toponiemen
M. Stevens
op basis van: water, akker of gras, bezit, ligging, grootte, ontginning
12
Eén pastoor voor Lanklaar en Stokkem
N. Merlo
Jaak Régal pastoor van twee parochies - toespraken
16
Lanklaar krijgt een nieuwe kerkfabriek (1834) (1)
N. Merlo
Uit het parochiearchief van Lanklaar
18
 Flora: De grote bereklauw
T. Leenders
beschrijving
18
 Fauna: De meerkoet
N. Merlo
beschrijving
21
Uit het dorpsleven
N. Merlo

september 2000

0
Inhoudsopgave
1
Pinksteren 2000
N. Merlo
openingstoespraak, exposeerden: Lisette Op 't Eyndt,
Nico Tumillo, Fien Coolen en Frank Thormann
5
Sfeerbeelden: een fotoreportage
6
De Verkeerde Lievenheer: kruis in de Nieuwstraat
T. Leenders
geschiedenis van het kruis in de Nieuwstraat, herstelling
7
De Verkeerde Lievenheer: kruis Dorpsstaat- Oude Baan
T. Leenders
oorspronkelijke plaats, beschrijving
8
Lanklaar krijgt een nieuwe kerkfabriek (1834) (2)
N. Merlo
iaanduiding van de kerkmeesters en dreiging van een proces
11
Flora: de Dagkoekoeksbloem, de echte Koekoeksbloem
T. Leenders
beschrijving
22
Fauna De Vink
Nic Merlo
beschrijving
25
Uit het dorpsleven

december 2000

0
Kerstwensen - voorwoord
1
Een doopvont uit de 12-de - 13de eeuw deel 1
T. Aerts
van joodse reiniging tot christelijke doopvont
6
Een nieuwe kerkfabriek: het gekrakeel gaat verder (3)
N. Merlo
weigering van Stokkem om geld en documenten over te maken
9
10 jaar terug: Sint Jan in 't Sant
T. Leenders
documenten, heraanleg funderingen van de kapel, foto 's
17
Aanstelling burgemeester en secretaris in 1825
document
18
Procesverbaal gemeenteraadsverkiezing in 1830
document
20
Lanklaar trok naar de stembus
M. Dreesen
verslag
23
Lanklaar - Journaal
M. Dreesen
wetenswaardigheden uit 2000, dorpskroniek
26
Diamanten en gouden bruiloften
27
Frans Bertels en Lena Boonen
L. Peeters
levensverhaal
33
Flora : Jeneverbes
T. Leenders
beschrijving
20
Fauna: Fitis en Tjiftjaf 
N. Merlo
beschrijving
20
Zangkoor Kerstmis 1954
foto
20
Uit het dorpsleven

NAAR DE TIJDSCHRIFTEN