Inhoudsopgave 1998

 

>

maart 1998

0
Voorwoord en gedachtenis aan meester Meyers
Inhoudsopgave
1
Opstel van toen uit 1944
J. Dreessen
over de lente
2
Lanklaaar, vroeger en nu (9)
T. Leenders
Koppelstraat , garage Filippini, huis Eggen later Debilde, vuurmolen
7
50 jaar terug in het verleden van Lanklaar
T. Leenders
1942 eremis pater Ghijsen - 1953 kapelaan Venken - 1954 eeuwfeest
oude kerk - 1956 nieuwe jongensschool - 1957 feest Hoeven
 
1958 eerste steen nieuwe kerk - 1958 eremis Theo Aerts - gouden
bruiloft Tielens-Emmers - 1968 industtrieterrein
23
Fauna: matkopmees, grote bonte specht
N. Merlo
beschrijving
25
Flora: hop - groot hoefblad
T. Leenders
beschrijving
27
Uit het dorpsleven
34
Afscheid van meester Meijers

juni 1998

0
 Voorwoord
0
Inhoudsopgave
1
Pinksteren 1998
N. Merlo
openingstoespraak tentoonstelling
5
Lanklaar, vroeger en nu (10)
T. Leenders
Jierke Tielens: leven als wielrenner
13
De steenweg naar As - verbreding
T. Leenders
fotoreportage
16
 Flora: kamperfoelie, sleedoorn
T. Leenders
18
 Fauna: zwarte mees, sperwer
N. Merlo
20
familiefoto Schurgers
22
In het Lankers
Vanheeswijck
uitdrukkingen met verwijzing naar dieren
25
Uit het dorpsleven

september 1998

1
Inhoudsopgave
2
foto kunstenaars Pinkstertentoonstelling
3
Aankondiging tentoonstelling WO I
1 -15 november in brugwachtershuisje
4
Lijst oud-strijders WO I
9
Briljanten bruiloft Felix Heidendal
N. Merlo
verslag van de receptie met leden van de kring
10
Lanklaar, vroeger en nu
T. Leenders
Geverslaan, meester Rutten, ringoven
20
Lanklaar, 18 mei 1958: eerste steenlegging kerk
Verslag uit Bestendige Deputatie van 1848
22
opstel: een vacantiedag in augustus 1938
Theo. Colla
24
Arnold Sauwen, dichter
Leven en werk
28
De Vrietselbeek
Willy Trips
29
Flora: Bitterzoet en hagewinde
T. Leenders
beschrijving
31
Fauna: de heggemus, de winterkoning
N. Merlo
beschrijving
34
50 jaar Chiro in Lanklaar
oproep ontmoeting oud-leiders en -leidsters
35
Uit het dorpsleven

december 1998

1
Inhoudsopgave
2
Kerstwensen
3
Tentoonstelling WO I
Verslag en foto's
6
Openingstoespraak
M. Vanuyttrecht
van de tentoonstelling WO I
9
voorwoord
10
Lanklaar en Wereldoorlog I deel 1
Leenders en Vos
het begin van de oorlog, een historisch relaas
23
Fauna: de vlier
T. Leenders
beschrijving
29
Flora: de zanglijster - de grote lijster
N. Merlo
beschrijving
29
In het Lankers
B. Stevens
dialectnamen van volgels
29
Uit het dorpsleven 

NAAR DE TIJDSCHRIFTEN