Inhoudsopgave 1997

 

maart 1997

0
Uitnodiging voor de Pinkstertentoonstelling
exposanten: M. Reumers, T. Leenders
1
Voorwoord
Paaswensen
2
Lanklaar vroeger en nu (5): Dorpsstraat: omgeving van het klooster - oude kerk
T. Leenders
Dorpsstraat vanaf klooster tot aan de oude kerk, de school en de zusters,
Mieke Aerts, huis dr. Cuypers, huis Gevers, oude kerk, Charel de koster
22
Lanklaar 1996
M. Dreesen
een gedetailleerd jaaroverzicht met dorpskroniek
27
Maart - lentemaand   
T. Leenders
voorjaarsbloemen
29
uit het dorpsleven
 
 

juni 1997

1
Inhoudsopgave
2
Pinksteren 1997 - tentoonstelling
verslag, foto's - missiewerk van zr. Annie - Theo en Marcella Reumers
5
Lanklaar vroeger en nu (6): Dorpsstraat
T. Leenders
de smis van nonk Bér
9
René Simons
R. Venken
gedicht
10
Bér de smeed
R. Venken
nostalgische beschrijving van zijn werk in de smidse
15
Bér de smeed  
R. Venken
gedicht
16
Ons Smidje
P. Driessens
opstel 7-de leerjaar lagere jongensschool
16
Vervolg Lanklaar vroeger en nu
T. Leenders
oude huisjes in Dorpsstraat en Kruisstraat, Graadje Mathijs
22
Foto communiekanten 1946
23
Uit het dorpsleven

augustus 1997

1
Voorwoord uitnodiging Allerheiligententoonstelling
Doodsprentjes en stamboom van Lanklaarse families
2
Lanklaar vroeger en nu (7)
T. Leenders
Rijksweg tot aan het schoolhuis
20
Fauna: Vlaamse gaai, kleine karekiet
T. Leenders
beschrijving van vogels rond de oude kanaalarm
23
Uit het dorpsleven
 

december 1997

0
Kerstwensen en voorwoord
1
Lanklaar, vroeger en nu (8)
T. Leenders
huis van Toon Simons, Keymis, kermiswei, huis van Jef van Doorke
8
50 jaar geleden
T. Leenders
1947 Russisch Kamp, 1957 nieuwe kerk, 1967 pastoor Bierkens weg
en Doyen aangesteld, 1977 afscheid Doyen en komst Byvoet, 1987
afscheid kapelaan Lambregs
16
Fauna: pimpelmees en staartmees
N. Merlo
beschrijving en wetenswaardigheden
18
Uit het dorpsleven 
21
Lanklaar in 1997
M. Dreesen
jaaroverzicht en dorpskroniek
27
Gouden Bruiloft van Jef Vaesen en Liza Jeurissen
N. Merlo
verslag en feestlied

NAAR DE TIJDSCHRIFTEN